RÓMSKÉ KŘESŤANSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ BETLÉM
Máme velké plány a barevné sny. Toužíme, aby Bůh přicházel mezi nás a bylo mu s námi dobře.

Církev je hodně o vztazích. Každý člověk žije svůj příběh, do kterého více či méně pustil Ježíše Krista.

Tak jako těžko můžeme zhodnotit např. manželství druhých lidí (je to tajemství mezi jedním mužem a jednou ženou), tak můžeme jen těžko zhodnotit vztah druhého člověka s Bohem ("Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce." NBK 1S 16,7-8).

Chtěli bychom pomoci každému, kdo o to stojí, aby porozuměl svému příběhu.

Každý, kdo se snaží o dobré vztahy s lidmi, ví, že je to někdy opravdu hodně těžké.

Moc si vážíme každého, kdo nepřestal bojovat boj s vlastním sobectvím.

"Nyní totiž vidíme jako v zrcadle, zastřeně, ale potom tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám tak, jak jsem byl také sám poznán. Nyní pak zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska."

NBK 1.Korintským 13,12-13
Prosíme o modlitby
  • aby co nejvíce lidí pochopilo Boží lásku a pustilo Ježíše Krista do svého života
  • za pastora a jeho rodinu, za muzikanty, služebníky u dětí a další, kteří se snaží přispět k fungování a růstu našeho sboru
  • za vlastní budovu, kde bychom mohli pomáhat Rómům nejen na duchovní úrovni
  • za rómský spolek, aby měl dost moudrosti i prostředků k pomoci Rómům, aby žili spokojený život v míru s Bohem, v míru se zbytkem společnosti i v míru sami se sebou
  • aby se skrze oběť Ježíše Krista zlomilo prokletí lží, krádeží, beznaděje..., aby se toto prokletí nepřeneslo na další generaci, ale aby Rómové našli svobodu a identitu v Bohu
fotka
Děti jsou naše budoucnoust, naše naděje, naše láska...