RÓMSKÉ KŘESŤANSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ BETLÉM
Většina Rómů věří, že je Bůh, modlí se, dává křtít děti, uctívá svaté obrázky .... a žijí svůj život. Rómové mají často osobní zkušenosti s duchovním světem. Bohužel častěji s negativním duchovním světem. Věštění, rozhovory se zemřelými nebo duchovní zjevování démonů to není nic neobvyklého.

"Potom k Ježíši přistoupili učedníci a v soukromí se ho zeptali: 'Proč jsme ho my nemohli vyhnat?'
Ježíš jim řekl: 'Kvůli své nevíře. Amen, říkám vám, když budete mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: 'Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné.
Ale tento druh démonů nevychází jinak než skrze modlitbu a půst."

NBK Matouš 17,19-21
Když dospělý Róm skutečně vydá svůj život do rukou živého Boha, tak se to na jeho životě snadno pozná. Je to zázrak větší než, kdyby se po našich modlitbách přesunula hora Říp na Staroměstské náměstí. Přechod od prázdného náboženství k živému vztahu s Bohem je těžší než přechod od ateismu ke křesťanství.
fotka
Láďa jezdí do církve s celou rodinou
fotka
Máme se rádi, je nám spolu dobře
fotka
Matka rodu - věrná modlitebnice
fotka
Budem kamarádi?
fotka
Posloucháme Boží slovo
fotka
Jance se často v neděli nikam nechce