RÓMSKÉ KŘESŤANSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ BETLÉM
fotka
Roman je v církvi rád

Ježíš řekl:"Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, protože takovým patří Boží království.
Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něho nevejde."

NBK Marek 10,14-15
Dan

Děti jsou prima. Naše besídky jsou živé a spontální. Na rozdíl od "bílých" církví chodí hodně dětí bez rodičů. Moc si víry těchto dětí vážíme. Stálým slabým místem je nedostatek služebníků (lidí, kteří by děti měli rádi a byli ochotni se za ně modlit, hrát jim divadlo, zpívat si s nimi, povídat, chodit na výlety, do bazénu, nebo prostě, co Vás napadne...). Můžete se přijít podívat...

fotka
Když je hezky, jsme nejraději venku

Děti se modlí, čtou si dětské Bible, chodí do schromáždění, setkají se s Ježíšem.... Pak přijde puberta, potřeba vše přehodnotit, udělat si na vše svůj názor, spousta nabídek.... V tomto okamžiku je rozhodující, jestli mají nějakého přítele, který při nich stojí a pomůže jim překonat pochybnosti a prohry. Osobní přátelství je jedna z největších věcí, které může člověk člověku nabídnout.

fotka
Romana
fotka
Prostě naše Pavla
fotka
Verunka si to ještě musí vše rozmyslet
fotka Jsou dva druhy tajemství. Tajemství, která mají být odhalena a tajemství, která mají zůstat zvenčí nedotknutelná. Děti patří do obou skupin. Nikdy nebudeme mít dostatek moudrosti, lásky a trpělivosti, abychom jim správně sloužili. Přesto je trestuhodné to alespoň nezkusit... fotka